Onoccommed 2 Sitokinden Zengin Plazma

Eklem dejenerasyonu vakalarında interlökin 1 lehine bir dengesizlik oluşmaktadır. Otolog şartlandırılmış serumla yapılan terapi, vücudun reseptör karşıtı IL-1-RA maddesini oluşturarak dengeyi sağlama özelliği üzerine temellendirilmiş bir terapidir.

Tedavi için kan alınır. Özel bir koşullandırma yöntemiyle hastadan alınan kanda uyarıcı etki yaratılır ve diğerleri yanında, reseptör karşıtı maddenin (IL-1-RA) çoğaltılması, aynı zamanda çoğalma faktörlerinin de artırılması sağlanır.
Bunun yanı sıra, ilave olarak interlökin 4 ve interlökin 10 gibi hasarı engelleyici sikotinlerin üretimi de teşvik edilir.
Otolog şartlandırılmış serum, eklemlere, kirişlere ve mekanik yoğunluklu spinal sinirlere tekrar enjekte edilir.

AVANTAJLI BİR TERAPİDİR

•onoccomed® 2 ile yapılan terapi, özellikle vücudun rejenerasyon yeteneği üzerine temellendirilmiş bir terapidir.
•onoccomed® 2 ile yapılan terapi, zamansal bir kısıtlama olmaksızın uygulanabilir.
•onoccomed® 2 ile yapılan terapiyi diğer terapilerle ve farmakolojik tedavilerle kombine olarak uygulamak mümkündür.
•onoccomed® 2 ile yapılan terapisi, % 100 oranında vücutta üretilen unsurlara dayalı, %100 doğal ve %100 biyolojik bir terapidir.

Otolog Şartlandırılmış Serum Terapisi

Otolog serum terapisi, vücudun iyileşme ve rejenerasyon süreçlerini olumlu bir şekilde etkileyen proteinleri üretme yeteneği üzerinde temellendirilmiş bir terapidir. Bu terapi, vücuttaki hasarı destekleyici rol oynanan maddelerin bloke edilmesi yönünde önemli bir kapasiteye sahip interlökin 1 reseptör karşıtı maddenin IL-1-Ra) oluşturulması ve uygulanması üzerinden gelişen bir mekanizmadan oluşmaktadır. Bunun yanında IL-1-Ra maddesinin anti dejeneratif özelliğinden de kıkırdak rejenerasyonuna yönelik olarak yararlanılmaktadır. Hastanın kendi kanı alınarak işlenmekte ve şartlandırılmış serum olarak tekrar hastaya (örneğin aktif bir artroz vakasında ekleme, kiriş çıkıntılarına veya kas yırtıklarına) enjekte edilmektedir. şartlandırılmış bu otolog serumun hasarlı bölgeye enjekte edilmesi durumunda iltihaplanma durmakta, ağrı azalmaktadır.

Doktor Baltzer’in gözlem sonucuna ulaşmak için tıklayın